Reklama

* *
* *
  • EURES - Informacje skopiowane z Europejskiego Portal Mobilności Zawodowej 23 stycznia 2014 roku (*przed skorzystaniem z nich sprawdź ich aktualność to unikniesz r...
    4 lata temu

sobota, 25 stycznia 2014

Głębia słowa

Stopniowanie przymiotników może płatać figle jednak wiedzysta potrafi poradzić sobie z językiem w każdej sytuacji ponieważ traktuje go podobnie jak wszystko co istnieje jako informację. Informacja zawarta w słowie jest bezgraniczna podobnie jak każdy obszar wszechświata i ów wszechświat będący wszystkim co istniało i istnieć będzie.

Język wiedzysty składa się z alfabetu i obrazów zwanych Elskładankami. Jest on nagi podobnie jak wszystko co istnieje. Nagi czyli zrozumiały dla kazdej osoby, która go pozna...

Wyszukiwarka Nexto.pl

Z Wiedzyzmu: słowo ADAM z języków biblijnych można tłumaczyć na język polski jako słowo CZŁOWIEK co nasuwa słuszne przypuszczenie, że pierwszym człowiekiem opisanym w Biblii była kobieta, która urodziła Ewę. Ewa i ta kobieta, która ją urodziła były adamami w językach biblijnych. Adamami czyli osobami należacymi do rodu człowieczego. Adam, która urodziła Ewę mogła uczynić to bez udziału mężczyzny ponieważ córka rodu człowieczego może zajść w ciążę w skutek dzieworództwa...